preskoči na sadržaj

I. osnovna škola Bjelovar

KATALOG INFORMACIJA

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13; 85/15), objavljuju se informacije vezane za poslovanje I. osnovne škole Bjelovar te korisni linkovi. Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire I. osnovna škola Bjelovar. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Službenik za informiranje je tajnica škole Katarina Jurić,mag.prava. Zahtjev za pristupom informacijama nalazi se u privitku,  podnosi se pismenim putem i dostavlja u Tajnišvo  u uredovno vrijeme.

Adresa škole: I. osnovna škola Bjelovar, Ul. Željka Sabola 14,  43 000 Bjelovar, s naznakom " za Službenika za informiranje " 

Kontakti: 043/246-906

E-mail adresa: tajnistvo@1osb.ims.hr

OBRAZAC - Zahtjev za pristup informacijama

/upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/ZAHTJEV%20ZA%20PRISTUP%20INFORMACIJAMA%20-%20obrazac%20Zahtjeva.docx

OBRAZAC - Dopuna Zahtjevu za pristup informacijama

 /upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/OBRAZAC-%20DOPUNA%20ZAHTJEVU%20ZA%20PRISTUP%20INFORMACIJAMA.doc

__________________________________________________________________________

 KATARINA JURIĆ,mag. prava,  tajnica Škole ovlaštena za izvršitelja obrade podataka

/upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/ODLUKA%20KATARINA%20JURI%C4%86%20ovla

%C5%A1tenje%20za%20izvr%C5%A1itelja%20obrade%20podataka.pdf

___________________________________________________________________________

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

/upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/SLU%C5%BDBENIK%20ZA%20ZA%C5%A0TITU%

20OSOBNIH%20PODATAKA%20DARIE%20MARI%C4%86%2024.1.2020..pdf

___________________________________________________________________________

GODIŠNJE IZVJEŠĆE:

Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

 Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.godinu

/upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/Godisnje_izvjes%C4%87e%20o%20provedbi%

20Zakona%20o%20pravu%20na%20pristup%20informacijama%20za%202018..pdf

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu napristup informacijama za 2019.godinu

/upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/Godisnje_izvjesce.pdf

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.

/upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/Godisnje_izvjesce%20(1).pdf

 


STATUT I.OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR

14.05.2019.

                                    /upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/STATUT%20I.%20O%C5%A0%2014.05.2019..pdf

        IZMJENE I DOPUNE STATUTA

       I.OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR

                     12.05.2020.

/upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/IZMJENE%20I%20DOPUNE%20STATUTA%

20I.O%C5%A0%20BJELOVAR%2012.svibnja%202020..pdf


OPĆI AKTI :

11.PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI :

ŠK.GOD. 2017./2018.

 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK. GOD. 2017./2018.

ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠK. GOD. 2017./2018.

ŠK.GOD. 2018./2019.

I.IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE ZA ŠK.GOD. 2018./2019.

/upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/I.%20IZMJENE%20I%20DOPUNE%20GPP%2018-19.docx

II.IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE ZA ŠK.GOD. 2018./2019.

/upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/GPP%202018%202019%20II.IZMJENE.pdf

ŠK.GOD. 2019./2020.

I.IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE U ŠK.GOD.2019./2020.

/upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/I.%20IZMJENE%20I%20DOPUNE%20GPP%202019-%202020.pdf

II.IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE U ŠK.GOD. 2019./2020.

/upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/II.%20izmjene%20

GPP%20za%20%C5%A1k.god.%202019.%202020..pdf

III.IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE U ŠK.GOD. 2019./2020.

/upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/III.%20

izmjene%20GPP%202019.%202020..pdf

ŠK.GOD.2020./2021.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK.GOD. 2020./2021.

/upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/07_I.OS_BJELOVAR_GIP_2020_2021%20%20.pdf

I.IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE U ŠK.GOD.2020./2021.

 

ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠK.GOD. 2020./2021.

 /upload/os-prva-bj/images/static3/1464/File/07_I.OS_BJELOVAR_KURIKUL_2020_2021.pdf


 

Priloženi dokumenti:
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA - obrazac Zahtjeva.docx
ETICKO POVJERENSTVO ODLUKA 4.1.2011. pdf
I. IZMJENE I DOPUNE GPP 18-19.docx
GPP 2018 2019 II.IZMJENE.pdf
STATUT I. OS 14.05.2019..docx
PRAVILNIK O NACINU I POSTUPKU ZAPOSLJAVANJA U I.OS BJELOVAR.pdf
I. IZMJENE I DOPUNE GPP 2019- 2020.pdf
II. izmjene i dopune GPP 2019. 2020..pdf
SLUZBENIK ZA INFORMIRANJE - ODLUKA.pdf
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.pdf
Odluka o imenov. povjerljive osobe za unut. prijav. nepr..pdf
ODLUKA - RAD NA DALJINU .pdf
PRAVILNIK O RADU 12.05.2020. NOVO.pdf
IZMJENE I DOPUNE STATUTA I.OS BJELOVAR 12.svibnja 2020..pdf
Pravilnik o stjecanju i koristenju vlastitih prihoda .pdf
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN br 94 2015.pdf
Pravilnik-o-izmjeni-Pravilnika-o-kriterijima-za-izricanje-pedagoskih-mjera-vrijedi-od-18.1.2017.pdf
Pravilnik o nacinima postupcima i elementima vrednovanja ucenika.docx
Pravila o prihvatljivom koristenju racunala.docx
Pravilnik o izvodenju izleta ekskurzija.pdf
ODLUKA O POCETKU I ZAVRSETKU NASTAVNE GODINE ,BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UCENIKA OS I SS U SK.GOD. 2020. 2021..docx
ODLUKA O NASTAVI NA DALJINU 29.3.2021. (1).pdf
Odluka o nastavi na daljinu 15.1.2021..pdf
Scan, Odluka o online nastavi 12.-17.4.2021..pdf
Scan, Odluka o odrzavanje nastave na daljinu 19.-24.4.2021..pdf
Scan, Oduka o odrzavanju nastave na daljinu 26.-30.4.2021..pdf
Odluka o imenovanju clanova Etickog povjerenstva.pdf
Odluka o pocetku i zavrsetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora ucenika osnovnih i srednjih skola za skolsku godinu 2021. 2022 .pdf
Odluka o imenovanju ovlastene osobe za zastitu dostojanstva radnika.pdf
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom I. osnovne skole Bjelovar.pdf
Odluka o odabiru udzbenika 2021 2022.pdf


JAVNA NABAVA

Temeljem članka 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi (NN. 90/11), objavljujemo da ravnateljica  I. osnovne škole Bjelovar kao i predsjednica i članovi Školskog odbora I. osnovne škole Bjelovar i s njima povezane osobe u smislu čl. 13. st . 4. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug , srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre) nisu u sukobu interesa sukladno  čl.  13. Zakona o javnoj nabavi te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima I. osnovna škola Bjelovar kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o javnoj nabavi. 


OBJAVA AKATA SUKLADNO ZAKONU O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

I ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

Priloženi dokumenti:
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012.pdf
Izjava nema sukoba interesa.pdf
Obavijest o sklopljenim ugovorima.Pdf
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi.pdf
Plan nabave za proracunsku 2016. godinu.pdf
PROCEDURA PRACENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA.pdf
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RACUNA TE PLACANJE PREMA RACUNIMA U I. OS BJELOVAR.pdf
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U I. OS BJELOVAR.pdf
FINANCIJSKO IZVJESCE ZA 2016. GODINU.xls
biljeske uz financijsko izvjesce za 2016.pdf
Plan nabave za proracunsku 2017. godinu (2).pdf
FINANCIJSKO IZVJESCE ZA 2017. GODINU.xls
BILJESKE UZ FINANCIJSKO IZVJESCE ZA 2017. GODINU.pdf
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave (3).Pdf
Odluka o odabiru.pdf
Plan nabave za proracunsku 2018. godinu.pdf
PRAVILNIK o provedbi postupka jednostavne nabave u skoli.pdf
PLAN NABAVE ZA PRORACUNSKU 2019..pdf
FINANCIJSKO IZVJESCE 2018..xls
BILJESKE UZ FINANCIJSKO IZVJESCE 2018..doc
1.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2019..pdf
PRAVILNIK O NACINU I POSTUPKU ZAPOSLJAVANJA U I.OS BJELOVAR.pdf
Procedura naplate prihoda.pdf
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.pdf
PLAN NABAVE ZA PRORACUNSKU 2020.pdf
Procedura zaprimanja racuna.pdf
BILJESKE UZ FINANCIJSKO IZVJESCE ZA 2019. GODINU.pdf
FINANCIJSKO IZVJESCE ZA 2019.GODINU.xls
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama.pdf
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ I JEDNOSTAVNOJ NABAVI.pdf
Procedura blagajnickog poslovanja.pdf
Procedura o izdavanju i obracunu naloga za sluzbeno putvanje.pdf
PLAN NABAVE ZA PRORACUNSKU 2020. -1.IZMIJENE I DOPUNE.xls
PLAN NABAVE ZA PRORACUNSKU 2021. GODINU.xls
Biljeske uz financijsko izvjesce za 2020. godinu.pdf
Financijsko izvjesce za 2020 godinu.xls
Scan, Izjava o nepostojanju sukoba interesa M. Supancic.pdf


Korisni linkovi
Lista linkova je prazna

 

e-Dnevnik za nastavnike

    e-Dnevnik za učenike

 

 

 


 

 

 

eTwinning

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Lipanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
CMS za škole logo
I. osnovna škola Bjelovar / Željka Sabola br.14, HR-43000 Bjelovar / os-prva-bj.skole.hr / prva.bj@os-prva-bj.skole.hr
preskoči na navigaciju