2020-09-06 16:30:22

KALENDAR NASTAVNE GODINE I ODMOR UČENIKA

  Nastavna godina počinje 7. rujna 2020. godine, a završava 18. lipnja 2021. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

 Prvo polugodište traje od 7. rujna 2020. godine do 23. prosinca 2020. godine.

 Drugo polugodište traje od 11. siječnja 2021. godine do 18. lipnja 2021. godine.

Jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga 2020. godine i traje do 3. studenoga 2020. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2020. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. prosinca 2020. godine i traje do 8. siječnja 2021. godine, s tim da nastava počinje 11. siječnja 2021. godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. veljače 2021. godine i završava 26. veljače 2021. godine, s tim da nastava počinje 1. ožujka 2021. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 2. travnja 2021. godine i završava 9. travnja 2021. godine, s tim da nastava počinje 12. travnja 2021. godine.


I. osnovna škola Bjelovar